REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI ORTOMEDSPORT.APP

 1. Aplikacja jest własnością: Bartłomiej Kacprzak
 2. Aplikacja ORTOMEDSPORT.APP chroniona jest prawem autorskim.
 3. Wszelkie ćwiczenia pokazane w programie wykonujesz na swoją własną odpowiedzialność.
 4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem
 5. Autorzy programu oraz (producenci programu?) nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy czy kontuzje powstałe w wyniku wykonywania ćwiczeń przedstawionych w programie.
 6. Ćwiczenia dobieranno wyjątkowo starannie jednak mogą one być nieodpowiednie dla pewnych osób a próby ich wykonania mogą przyczynić się do kontuzji.
 7. Żadna informacja zawarta w programie nie może być traktowana jako porada lekarska.
 8. Autorzy niniejszego programu nie odpowiadają za skutki, szkody czy urazy lub kontuzje wynikające z podania przez użytkowanika nie prawdziwych informacji, nie stosowania się do zaleceń, podjęcia ćwiczeń bez konsultacji z lekarzem.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za urazy, kontuzje czy szkody będące wynikiem nie stosowania się do komend i poleceń w progranie.
 10. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów podczas wykonywania ćwiczeń z aplikacją natychmiast przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą.
 11. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.Urz.UE L 119 s.1 ) niniejszym informujemy iż przysługują Ci prawa:
 12. Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Kacprzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Orto Med Sport Praktyka Lekarska Bartłomiej Kacprzak, ul. Żeligowskiego 43b/19, 90-644 Łódź, NIP: 7681681274, REGON: 101313933.
 13. Nadto informujemy iż Twoje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, są przetwarzane w celu udostępnienia i korzystania z aplikacji Orto Med Sport, a jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie newslettera, czy informacji marketingowych również w tym celu.
 14. W każdym czasie możesz cofnąć , ograniczyć lub żądać usunięcia swoich danych składając wniosek e-mailem na adres support@ortomedsport.pl lub pisemnie, Orto Med Sport Praktyka Lekarska Bartłomiej Kacprzak, ul. Żeligowskiego 43b/19, 90-644 Łódź.